อื่น ๆ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมคำค้น:

 
EDS HEALTH (CINAHL New version)
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Khonkhen :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 


 
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพยาบาลอายุรศาสตร์ /เขียนโดยคณาจารย์กลุ่มวิ..
ประทุม สร้อยวงค์.บรรณาธิการ||มหาวิท..
พยาธิสรีรวิทยา :สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศ..
อรพินท์ สีขาว||มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเ..
ปัญหาระบบทางเดินอาหาร :การดูแลแบบบูรณาการด้วย..
กาญจนา ร้อยนาค||ชดช้อย วัฒนะ||จันทบ..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล/วิจ..
วิจิตรา กุสุมภ์||สุลี ทองวิเชียร
คำศัพท์-คำย่อทางการแพทย์ =Medical vocabulary..
ปราณี ทู้ไพเราะ
หนังสือโรคระบบทางเดินอาหารการวินิจฉัยและแนวทา..
เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล,บรรณาธิการ|ประ..
การพยาบาลอนามัยชุมชน :นโยบายและทฤษฎีสู่การปฏิ..
นพวรรณ เปียซื่อ,บรรณาธิการ||มหาวิทย..
ปวดหัว เวียนหัว หูอื้อ หายได้ แค่เข้าในสมอง/ไ..
ไล่เหรินฉง||อังค์วรา กุลวรรณวิจิตร,..
ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ..
สายฝน เอกวรางกูร
ตำราศัลยศาสตร์น่ารู้ /สุขไชย สาทถาพร ... [และ..
สุขไชย สาทถาพร
มะเร็งเต้านม =Breast cancer /พรชัย โอเจริญรัต..
พุทธิพร เย็บบุตร,บรรณาธิการ| วิไลรั..
โรคเต้านม จากทฤษฎีสู่เวชปฏิบัติ = Clinical sc..
ยาในเด็ก /[บรรณาธิการ] รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล,..
รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล,บรรณาธิการ.| ..
การอภิบาลผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล บรรณาธิการ, ..
พรทิพย์ ควรคิด,บรรณาธิการ||โรงพยาบา..
Perfect English grammar /วศินีทิพย์ เรนวาลี, ..
วศินีทิพย์ เรนวาลี||ศุภสิทธิ์ ลิ้มเ..
ไวยากรณ์และเทคนิคภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ =Gramm..
เลิศ เกษรคำ||Lert Kesorncam
จักษุวิทยาเบื้องต้น=Basic ophthalmology /บรรณ..
อรวสี จตุทอง,บรรณาธิการ|วิวรรณ ศันส..
ความรู้พื้นฐาน วิชาออทอปติกส์ ตาเขและการบำบัด..
ศุภา คงแสงไชยปฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการห้องสมุด 

   


หนังสือพิมพ์ออนไลน์

*ข่าวสารสาระน่ารู้*
 

Facebook
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.